25 marca Kościół obchodzi Zwiastowanie Pańskie, czyli w sposób szczególny upamiętnia moment przekazania Maryi informacji, że zostanie Matką Boga. Ranga tego momentu jest tak wielka, że wielu świętych i mistyków na przestrzeni dziejów opisywało to wydarzenie.

Sam termin Zwiastowanie oznacza coś uroczyście zapowiedzieć lub przekazać nowinę. W tym celu Bóg posyła do Maryi Archanioła Gabriela – imię Gabriel oznacza moc Boga. Ciekawie ten temat przedstawia św. Bernard z Clairvaux, który mówi, że dlatego do Maryi został posłany Gabriel, gdyż wiadomość, którą miał do przekazania była tak wielka, że potrzeba było szczególnej mocy, by Maryja mogła ją przyjąć. Niosąc tę radosną nowinę, dał Jej wraz z informacją siłę do przyjęcia misterium. Odpowiedz Matki Boga na to doświadczenie, zmieniła na zawsze dzieje świata i zapoczątkowała nowy rozdział, czyli Nowy Testament. Ta zgoda Maryi, czyli Fiat jest inspiracją do powstania nowych zgromadzeń w Kościele i źródłem życia duchowego wszystkich wierzących. Inny znany „szaleniec maryjny” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie”, śmiało stwierdza, że Bóg, by zabawić świat, potrzebował Maryi, choć mógł to przecież zrobić bez Niej, po czym stwierdza, że nigdy dość o Maryi.

Z upamiętnieniem Fiat Maryi, tej wtedy dwunastoletniej dziewczyny, wiążą się dziś obchody Świętości Życia. Dzień ten jest wyrazem pamięci i zgody otwarcia się na życie w każdym jego przejawie.

Zaproszenie do modlitwy o świętość życia kieruje do Kościoła abp Wacław Depo: Miesiąc marzec jest sposobnością, darem i zaproszeniem, aby modlić się o świętość życia. Zwiastowanie mówi nam o początkach życia Syna Bożego pod sercem Maryi dla naszego zbawienia oraz pokazuje nam św. Józefa nie tylko jako opiekuna i męża według prawa, ale opiekuna rodzin. Choć Rodzina Zbawiciela jest święta, to przeżywała wszystkie tajemnice radości, nadziei i bólu i smutku, które są obecne w każdej rodzinie, niezależnie od epoki i kraju.

Koncepcje tej idei podejmuje Fundacja Życia i Rodziny im. Jana Pawła II, której celem jest wsparcie każdej osoby do życia „ku pełni”. Realizację wartości promujących życie przybliża prezes Fundacji, Grzegorz Nienartowicz: Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II co roku pamięta o tym w dniach, poświęconych życiu ludzkiemu, kiedy kierujemy tę uwagę na ten dar, który każdy z nas otrzymał. Pierwszy dzień to 24 marca, kiedy obchodzony jest Narodowy Dzień Życia i drugi Dzień 25 marca, czyli Uroczystość Zwiastowania. Staramy się akcentować w naszej działalności coś, co podkreśli sprzeciw wobec wojny na Ukrainie, ale też problem przemocy wobec nienarodzonych.

Dzień Świętości Życia w tym roku wypada w sobotę, czyli w dzień poświęcony Maryi i uroczyste obchody tego wydarzenia odbędą się na Jasnej Górze.

JG

Skip to content