W Sekretariacie KEP zaprezentowano Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego

Dziś żyjemy w świecie zsekularyzowanym, w którym wielu rodziców nie wie, w jaki sposób przekazać prawdy wiary. Dlatego Katechizm ten będzie im pomocą, aby mieli jakiś punkt odniesienia – powiedział ks. prof. Paweł Malecha, postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego, podczas konferencji prasowej nt. wychowania katolickiego w rodzinie w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego. Podczas spotkania zaprezentowano Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ przyznał, że „lata mijają, ale pryncypia i założenia postawione przez bł. Edmunda Bojanowskiego pozostają wciąż te same”.

Ks. prof. Paweł Malecha, promotor sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej i postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego, przyznał, że Katechizm nie jest skierowany do uczniów w szkołach, ale jest to przede wszystkim podręcznik dla rodziców, wychowawców, dziadków. „Dziś żyjemy w świecie zsekularyzowanym, w którym wielu rodziców nie wie, w jaki sposób przekazać prawdy wiary. Dlatego Katechizm ten będzie im pomocą, aby mieli jakiś punkt odniesienia” – stwierdził.

Ks. Malecha zwrócił uwagę, że bł. Edmund Bojanowski jest inicjatorem wychowania integralnego. „Uważał, że trzeba wpływać na całego człowieka. Trzeba kształtować jego umysł, wolę, uczucia. Edmund Bojanowski czynił to poprzez wspólne gry, wspólne przebywanie, rozmowy, śpiewy, zabawy i przekazywanie wiary” – zaznaczył.

S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL, z Katedry Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych KUL, podkreśliła ideę bł. Edmunda Bojanowskiego: „To od dzieci należy zacząć odrodzenie ludzkości”.

S. Opiela wyjaśniła, że na bazie zapisków Edmunda Bojanowskiego został stworzony program wychowania przedszkolnego oraz integralna pedagogika przedszkolna w systemie bł. Edmunda Bojanowskiego.

„Bardzo ważnym przesłaniem Edmunda Bojanowskiego jest to, że trzeba wspierać rodzinę. Rodzinę, która jest najważniejsza, i którą w przyszłości te dzieci wychowywane od najmłodszych lat będą zakładać i tak tworzyć rodzinę narodu i ludzkości. Pokazuje to aktualność tejże pedagogiki na dzień dzisiejszy” – zaznaczyła s. Opiela.

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, oraz redaktor Katechizmu według bł. Edmunda Bojanowskiego, podkreślił, że „Katechizm może być mostem pokoleniowym”. „Chcemy spróbować budować mosty międzypokoleniowe” – dodał.

„U Bojanowskiego znalazłem realistyczne spojrzenie. On się nie bał kryzysów, ale je przezwyciężał. Budujemy most międzypokoleniowy z Bojanowskim. On kładł nacisk na systematyczność, a systematyczność to jest katecheza, to jest Katechizm” – zaznaczył ks. Kiciński.

Ks. Kiciński wyjaśnił, że Katechizm jest przede wszystkim dla rodziców, duszpasterzy, nauczycieli. „Powstał głównie na prośbę rodziców, którzy o niego prosili” – zauważył.

S. Małgorzata Kaput, wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, podkreśliła, że bł. Edmund Bojanowski troszczył się o dzieci i o rodzinę. „My jako jego duchowe córki pragniemy to czynić nadal” – zaznaczyła.

S. Kaput zwróciła uwagę, że w ramach programu współpracy z rodziną realizowane są różne przedsięwzięcia w przedszkolach prowadzonych przez siostry służebniczki: spotkania jednodniowe, rekolekcje, konferencje, ażeby pomóc rodzicom formować się w świetle wiary.

Kolejną inicjatywą podejmowaną przez siostry służebniczki jest strona o wychowaniu – zauważyła s. Kaput – gdzie znajduje się zakładka dla rodzin z materiałami pomocnymi w wychowaniu dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

Źróło: BP KEP

Katechizm według bł. Edmunda 

Skip to content