Wypełnijmy dokładnie rolę, jaką Bóg powierza każdemu z nas w swoim Kościele” – te słowa św. Jana Pawła II towarzyszyły 29. Forum Szkół Katolickich, które odbyło się w dniach 15-17 listopada na Jasnej Górze. Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. nowelizacja prawa oświatowego, a także rola szkół katolickich w formacji duchowej młodych ludzi.

Na zakończenie forum w sobotę o 7.30 odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Abp Depo mówiąc do uczestników forum odwoływał się do słów św. Jana Pawła II:

Przedmiotem modlitwy papieskiej były bardzo wyraźnie radość i nadzieja związane w tajemnicy Kościoła, ale również lęk i trwoga do człowieka współczesnego. Tak samo my niesiemy radość i nadzieję, że mamy szkoły katolickie, w których dzieci mogą być nie tylko nauczane, ale i formowane i to jest cały nasz również i niepokój, żeby ta nauka nie była zmarnotrawiona różnymi prądami, które występują w szkołach polskich, europejskich i światowych – mówił abp Wacław Depo.

Podczas sobotniej Eucharystii na zakończenie 29. Forum Szkół Katolickich dokonano Aktu zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski:

“Maryjo, Matko Chrystusa – Nauczyciela, Matko i Patronko szkolnictwa katolickiego w Polsce, wpatrzeni w Twoje zatroskane Oblicze przynosimy Ci, Matko w darze odradzające się w naszej Ojczyźnie szkolnictwo katolickie i zawierzamy je Twojemu Sercu.

Dziękujemy Ci, Matko i Królowo, za dotychczasową opiekę i pod Twoją obronę uciekamy się – niezawodna Nauczycielko i Wychowawczyni.

Pod Twoją macierzyńską opiekę oddajemy młodzież i dzieci – naszych uczniów, rodziców, nauczycieli i kierujących szkołami.

Prosimy Cię, Matko, aby każda szkoła katolicka była wspólnotą, w której uczeń i nauczyciel wzrasta do pełni człowieczeństwa na wzór Chrystusa.

Zawierzając się Twojemu Sercu – prosimy, bądź obecna w naszych szkołach, ucz nas Chrystusa, aby środowiska szkół były przepojone wiarą, miłością i nadzieją, którą tylko Jezus dać może.

Matko stojąca pod Krzyżem Jezusa, pomóż nam, nauczycielom–wychowawcom i rodzicom, stać pod Krzyżem razem z Tobą, abyśmy wpatrzeni w miłość Chrystusa – Odkupiciela i Twoją, Maryjo, dawali dzieciom i młodzieży – słowem i przykładem – Chrystusa– Źródło życia i nadziei.

Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej ewangelizacji poprzez szkołę katolicką. Posługuj się nami i prowadź nas. Amen.”

Największą liczbę szkół katolickich w Polsce prowadzi powstałe w 1990 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Wszystkich katolickich szkół w Polsce jest ponad 600.

PK

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content