Znasz osobę o wyjątkowych zdolnościach twórczych? Kogoś, kto chętnie angażuje się w inicjatywy związane z kulturą? Jeśli tak, zgłoś go do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca.

O to, kto zasłużył na tego typu wyróżnienie zapytaliśmy mieszkańców Częstochowy:

– Oj powiem szczerze, że nie interesuje się za bardzo kulturą. Chociaż nagrodę za zasługi w tej dziedzinie powinien otrzymać ktoś, kto naprawdę wiele zrobił. Może Jerzy Duda-Gracz? Wiem, ze już nie żyje, ale według mnie zasługuje na takie wyróżnienie.

– Znam wiele osób, które działają w dziedzinie kultury. Robią wiele ciekawych projektów np. z dziećmi czy młodzieżą. Niestety ich działania nie są rozreklamowane.

Prestiżowe wyróżnienia w dziedzinie kultury mogą być przyznane osobom prawnym i fizycznym mieszkającym w Częstochowie, a także innym podmiotom z siedzibą na terenie miasta. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana danej osobie tylko jeden raz – mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta:

– Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury oraz w takich dziedzinach jak literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, a także ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody.

Propozycje kandydatów do nagrody za 2021 rok składać mogą m.in. instytucje kultury, rady dzielnic, placówki oświatowe czy związki i środowiska twórcze:

– Pisemne wnioski zawierające dane osobowe kandydata do nagrody, informacje o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13.

Wnioski przyjmowane są do końca czerwca.

ABK

Skip to content