„Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu” – pod takim hasłem zorganizowano konferencję tematyczną poświęconą ludzkim konfliktom oraz sposobom na ich rozwiązywanie. Spotkanie miało miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w środę 20 października w ramach trwającego Tygodnia Mediacji.

Jeszcze kilkanaście lat temu o mediacjach nie mówiło się prawie wcale. Obecnie zajmują one bardzo ważne miejsce, szczególnie w sporach i konfliktach rodzinnych.

– Każdy konflikt, który rodzi się i rozwija w jakimś określonym czasie, ale nie w ciągu jednego dnia, jest możliwy do rozwiązania. Warunkiem jest jednak to, aby wszystkie strony sporu tego chciały. Doświadczony mediator potrafi uświadomić stronom inną perspektywę sporu i przejść od przeszłości, czyli od tego, co było trudne, do przyszłości, czyli do tego, co może być wzajemnym zrozumieniem – tłumaczyła Lidia Zeller, prezes stowarzyszenia „Dla Rodziny”.

Mediacje to dobrowolny sposób na porozumienie pomiędzy stronami z udziałem bezstronnej trzeciej osoby, jaką jest mediator. Warto z niego skorzystać szczególnie wtedy, gdy nie potrafimy sobie poradzić w rozwiązywaniu konfliktów.

– U mediatora strony sporu spotykają się na neutralnym gruncie, aby spróbować w obecności bezstronnej osoby poszukać wspólnego rozwiązania. Najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku, ponieważ to strony nają wpływ na to, jak ona wygląda – mówiła Mariola Pawłowska-Rak, kurator i mediator stały Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Inicjatorem spotkania było Porozumienie „Częstochowa Dla Rodziny”. Konferencja była punktem kulminacyjnym Tygodnia Mediacji oraz obchodzonego następnego dnia (czwartek 21 października) Międzynarodowego Dnia Mediacji.

BNO

 

Skip to content