Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Celem święta jest ochrona języków ojczystych oraz dbanie o języki zagrożone i ginące. Święto przypomina o różnorodności językowej na całym świecie, a jednocześnie podkreśla wartość języka.

O tym, jak ważne są takie święta oraz jak wyglądają jego obchody w szkole opowiada nauczycielka V-go Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie – mgr Margarita Janik:

-21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza czcimy ten dzień m.in. poprzez quiz językowy, który przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3. Każda klasa ma swojego reprezentanta i będzie odpowiadać na pytania związane z poprawną pisownią, ortografią, interpunkcją oraz odmianą wyrazów.

V Liceum zachęca uczniów, aby sięgnęli do polskiej poezji, przy pomocy materiałów dostępnych w szkole na każdym kroku:

-Szkoła jest udekorowana plakatami, na których znajdują się słynne polskie frazeologizmy, na przykład Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie i nie tylko, a ponadto mamy cytaty z poezji polskiej, począwszy od Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, poprzez Juliana Tuwima, aż do Mirona Białoszewskiego. Zachęcamy tym samym uczniów do sięgnięcia do poezji polskiej, aby sobie poczytali, przypomnieli piękne wyrazy w języku polskim. Zastanawiamy się również nad urządzeniem plebiscytu na najciekawsze słowo w języku polskim. Ja osobiście uważam, że takim słowem typowo polskim jest żółć, ponieważ występują w nim tylko polskie znaki.

Zachęcamy tym samym uczniów do sięgnięcia do poezji polskiej, aby sobie poczytali, przypomnieli sobie piękne wyrazy w języku polskim.

Zastanawiamy się również nad urządzeniem plebiscytu na najciekawsze słowo w języku polskim.

Ja osobiście uważam, że takim słowem typowo polskim jest żółć, ponieważ występują w nim tylko polskie znaki.

Niektóre wyrazy, którymi się posługujemy są jedyne w swoim rodzaju. Regionalizmy to słowa unikatowe dla danego obszaru:

-Z inicjatywy uczniów chcemy też zaznaczyć podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obecność regionalizmów. I mamy tutaj na myśli typowe dla naszego regionu, miasta wyrazy, jak na przykład zrywka czy na skuśkę.

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie edukuje nie tylko podczas lekcji języka polskiego, jak posługiwać się poprawną polszczyzną, ale również poprzez takie inicjatywy, jak ta dzisiejsza, związana z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.

Natanael Brewczyński

Skip to content