Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym

W dniu 15 września 2023 roku zakończyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym realizowane w dniach 11.09 – 15.09.2023 roku.

Powyższe szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne strażaków do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze CBRNE. W ramach pięciodniowego kursu grupa 18 funkcjonariuszy PSP oraz 6 funkcjonariuszy Zakładowej Straży Pożarnej Anwil S.A. odbyła kompleksowe przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.

Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, jak również przez zaproszonych specjalistów m.in. w zakresie materiałów i urządzeń wybuchowych oraz analizy próbek.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia, po pozytywnie zaliczonym egzaminie, otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

Uroczyste wręczenie świadectw rozpoczęło się od minuty ciszy w związku ze śmiercią druhny Karoliny i druha Łukasza z OSP Żukowo, którzy zginęli w wypadku samochodowym, jadąc na ratunek osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył bryg. Tomasz Bąk – Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w obecności: st. bryg. Bogumiła Zalewskiego i mł. bryg. Arkadiusza Omazdy – Naczelnika i Zastępcy Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej, st. kpt. Artura Wydry – Kierownika Zespołu Przedmiotowego i kierownika powyższego szkolenia oraz wykładowcy asp. Kamila Biały.

Źródło: CS PSP

Skip to content