13 listopada miało miejsce spotkanie partnerów realizujących wspólnie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie projekt COLOURS. Projekt stanowi jeden z elementów, umożliwiających realizację wizji uczelni, polegający na intensyfikacji współpracy międzynarodowej.

Więcej na temat projektu mówi prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

– Projekt COLOURS jest projektem, który ma zaangażować całą społeczność uniwersytetu. To nie jest projekt klasyczny, taki jaki realizujemy np. w ramach badań realizowanych w Narodowym Centrum Nauki, czy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To jest projekt, który jest skierowany do całej społeczności, to znaczy zarówno dla pracowników, do pracowników administracji, ale przede wszystkim do studentów i doktorantów.

Celem projektu jest chęć transformacji dotychczasowych partnerstw we wspólny i dynamicznie rozwijający się ekosystem międzyuczelniany, otwarty i responsywny na potrzeby i wyzwania współczesności. Prof. Jerzy Buzek, jeden z uczestników spotkania wyjaśnił, że częstochowski uniwersytet może być dymny z tego, że staje się uniwersytetem europejskim:

– Uniwersytetowi Częstochowskiemu udało się bardzo wiele, choć nie reprezentuje jakiejś wielkiej aglomeracji. Projekt Colours jednoczy dziewięć uniwersytetów europejskich, ponadto na terenie regionu częstochowskiego zmobilizował kilkanaście organizacji pozarządowych, samorządowych, które współpracuje z uniwersytetem, aby dokonać wielkiego skoku w zakresie innowacyjności, bo to nam jest potrzebne w zakresie cyfryzacji. Wiadomo, że cyfryzacja sięga każdego nas nie tylko przez telefon komórkowy, ale przez rodzaj pracy. Nawet osoby starsze, coraz mniej, są już dzisiaj wykluczone, bo potrafimy zbudować taką obsługę związaną z cyfrowymi technikami, że korzystają tego różnego wieku obywatele. Przede wszystkim oczywiście młodzież i dzieci nie potrafią żyć bez tego, co nazywamy kontaktem ze światem przy pomocy telefonu komórkowego, telewizji, media społecznościowe. A więc to wszystko wymaga wielkiego skoku. Uniwersytetowi z Częstochowy udało się taki skok wykonać, bo właśnie wygrany został konkurs Komisji Europejskiej. To jest konkurs niezależnych projektów, które mają integrować Europę i europejskie instytuty i uniwersytety. I właśnie Częstochowa to wygrała, także można tylko pogratulować tego, że stanieliśmy się tutaj w Częstochowie Uniwersytetem Europejskim.

Sojusz COLOURS zrzesza 9 uniwersytetów z różnych części Europy z ok. 126 tys. studentów i ponad 12 tys. pracowników. Projekt będzie miał wpływ na ponad 21 mln obywateli.

Skip to content