„Za jakim duchem idziesz?” – pod takim hasłem odbył się XIII Przegląd Teatrów Szkolnych organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Podczas gali finałowej na scenie Klubu Politechnik zaprezentowali się wszyscy zwycięzcy i laureaci pierwszych miejsc w kategorii klas 4-8 szkół prowadzonych przez stowarzyszenie.

O szczegółach wydarzenia mówi Aneta Królikowska, z Katolickich Szkół Specjalnych SPSK im. św. Antoniego z Padwy:

– Przegląd Teatrów Szkolnych Szkół SPSK organizowany jest cyklicznie. Podczas tegorocznej, trzynastej edycji, organizatorzy zmodyfikowali zasady przeglądu. W poszczególnych rejonach kraju odbyły się eliminacje, dziś gościmy zwycięzców i laureatów klas 4-8. To właśnie dzisiaj, wręczona zostanie prestiżowa nagroda Grand Prix. Na scenie „Politechnika” zobaczymy 11 szkół, cieszy nas podejmowanie przez młodych ludzi tego niełatwego tematu. W tym roku, aktorom przyświecały słowa księdza biskupa „za jakim duchem idziesz…?” Każde z przedstawień jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Staramy się odkryć ducha wartości, za którymi podąża młody człowiek. Co bardzo ważne, przedstawienia są utrzymane w duchu chrześcijańskim i koncentrują się na wartościach ponadczasowych.

Bp Andrzej Przybylski biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, mówił o haśle XIII Przeglądu Teatrów Szkół SPSK – „Za jakim duchem idziesz”. Podkreślił, że to hasło przypomina nam o tym, że duchy, które będą chciały wskazać nam drogę, są różne. Wspomniał przy tym papieża św. Jana Pawła II:

– Ale to człowiek musi wybrać, jaką drogą pójdzie. Przed chwilą pani prezes opowiedziała historię młodego Karola Wojtyły. Jak wiadomo, szalała wtedy wojna. Wielu młodych chłopców złapało za karabiny, aby bronić ojczyzny. Niestety, wielu z nich oddało życie na froncie lub w trakcie Powstania Warszawskiego. Młody Karol Wojtyła mierzył się z ogromnym dylematem. Zarzucano mu zabawę w teatr i bierność. On jednak wiedział, że o ducha walczy się na różne sposoby. Jednym z nich było tworzenie teatru, wygłaszanie słów broniących polskości. Chciałbym, aby tegoroczne wydarzenia nie były postrzegane jako rywalizacja, lecz jako próba uświadomienia, że sztuka odpowiada na ważne pytanie – za jakim duchem idziesz?

Wizytator częstochowskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Anita Imiołek, podzieliła się refleksją z uczestnikami wydarzenia:

– Korzystacie z różnych platform, za ich pośrednictwem przekazujecie sobie informacje. Człowiek już od zarania dziejów miał potrzebę nawiązania komunikacji z innymi. Jedną z form komunikacji jest właśnie teatr. Kiedy ludzie chcieli coś wyrazić, korzystali z tego środku przekazu. To bardzo silny środek ekspresji – może on w nas wywołać zarówno poruszenie, jak i śmiech. Pamiętajmy o tym, że przekaz teatralny ma ogromną moc.

Przeglądowi Teatrów Szkolnych SPSK przyświecają rozmaite cele – od popularyzacji sztuki, teatru, poprzez kształcenie wrażliwości na słowo, po propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia. Przegląd z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych.

XIII Przegląd Teatrów Szkół SPSK

Skip to content