Zakończenie 30. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Dwa dni trwały obrady 30. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Szczególnym gościem jubileuszowego forum był kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Myślą przewodnią, która towarzyszyła spotkaniu, były słowa św. Jana Pawła II „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”.

– To jest wydarzenie historyczne. Odczytujemy je w kontekście działania Bożej Opatrzności. Kiedy 9-mcy temu pojawił się taki pomysł, żeby zaprosić ks. kard. Roberta Saraha z racji 25. rocznicy powołania Rady Szkół Katolickich, to pierwszą inicjatywą, jaką podjęliśmy była serdeczna pokorna modlitwa różańcowa, do której dołączyli się dyrektorzy szkół katolickich, żeby to wydarzenie powierzyć Matce Najświętszej i Pan Bóg tak to poprowadził, że dzisiaj możemy cieszyć się obecnością ks. kardynała – mówił bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich w Polsce. – Przyjmujemy go jako świadka wiary, proroka naszych czasów i jestem przekonany, że jakieś słowo, przesłanie nadziei nam przekaże na naszą polską przyszłość i na kolejne lata posługiwania Rady Szkół Katolickich i szkół katolickich w Polsce – dodał.

Jak stwierdził ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady, tegoroczne spotkanie jest dla Rady Szkół Katolickich szczególnie ważne, bo w tym roku świętuje ona 25 lat swego istnienia.

– Jest to wyjątkowe forum, bo jest to 30. z kolei Forum Szkół Katolickich, a zarazem 25-lecie Rady Szkół Katolickich. Forum powstało zatem 5 lat wcześniej i kontynuowało swoje spotkania na Jasnej Górze. W ramach tego jubieluszu chcemy Bogu podziękować przez Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu razem z ks. kard. Robertem Sarahem – powiedział ks. przewodniczący Rady.

Abp Wacław Depo podkreślił rolę rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, których nie zastąpi żadna, nawet najlepsza edukacja szkolna.

– Niewątpliwie szkoła ma bardzo ważne zadanie, ale trzeba podkreślać rolę rodziców, czyli dom rodzinny i spotkań rodziców ze swoimi dziećmi. Jeśli nie będzie tego fundamentu osadzonego nie tylko w kształceniu, wychowaniu tzw. informatycznym, ale w wychowaniu duchowym, integralnym, no to wszystko będzie się rozjeżdżać. Wtedy ten rozdźwięk między życiem a wiarą będzie tym bardziej głęboki, a szkoły katolickie tego nie nadrobią – stwierdził abp Depo. – Dlatego jest to apel żeby każda rodzina i każda parafia były miejscem wspomagającym rodziców w wychowaniu i formacji ich dzieci. Temu powinno być poświęcone bardzo wiele czasu i wysiłku, bo te czy inne kręgi i kulturowe, i cywilizacyjne są antykatolickie i antychrześcijańskie – podsumował pasterz.

W tegorocznym forum uczestniczyło wielu kapłanów, nauczycieli oraz uczniów szkół katolickich. Jednym z nich był ks. prof. Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.

– To głębokie doświadczenie, zwłaszcza dla mnie, bo już od 26 lat prowadzę szkołę katolicką. Tegoroczne wydarzenie jest rzeczywiście imponujące ze względu na jakość i głośność prelegentów, ale to jest tylko takie ludzkie patrzenie, bo nazwisko jest głośne – to przyjeżdża kardynał, to przyjeżdża profesor no to jest to może takie medialne. Nie jest to jednak tylko wydarzenie medialne, ale również głębokie, jest osadzone w kontekście. W tym roku może mamy mniej wykładów, szkoleń dyrektorskich, specjalistycznych, ale to jest taka rewolucja wewnętrzna – powiedział ks. profesor. – Bardzo wybrzmiały na tle wystąpienia ks. prof. Chrostowskiego, wybitnego profesora, biblisty z Warszawy słowa dzisiejszego – nie chcę powiedzieć prelegenta – ale proroka naszych czasów ks. kard. Saraha, człowieka wielkiej pokory, ale dotykającego spraw bardzo trudnych. Nie przemilcza żadnej prawdy. Dotknął wielu aspektów dzisiejszego świata mówiąc, że Kościół, społeczeństwo, kultura, są w bardzo poważnym kryzysie. To nie jest tylko pisanie o kryzysie, bicie na larum, ale mówi skąd ten kryzys się bierze. Kościół zostaje uderzony przez zło. Zło dokonuje się niestety też przez ludzi Kościoła. To bardzo mocno zabrzmiało, kiedy kardynał wskazywał na arcybiskupów, biskupów, kardynałów, kapłanów, mówi o ludziach życia konsekrowanego, świeckich, ale mówi też o tych, którzy są nam bardzo nieprzyjaźni – ten wrogi świat – komentował ks. Cichosz. – Największa pokusa to jest pycha, kiedy będziemy syci. Bardzo mocno wybrzmiały słowa wczoraj powiedziane, dzisiaj jeszcze z większą mocą zaakcentowane, że chrześcijaństwo, szkoła katolicka to nie ma być cukier świata, ale to ma być sól, sól która będzie oczyszczała, konsekrowała, przywracała smak – podsumował kapłan.

Dużym zainteresowaniem uczestników było spotkanie, na którym kard. Sarah odpowiadał na zadane mu na kartkach pytania. Zgromadzeni pytali m.in. jak ukazać wartość wiary w społeczeństwie bogatym. Kard. Sarah jako antidotum wskazał świadectwo życia wiarą w rodzinach i postawienie Boga centrum życia, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby duchowne i konsekrowane.

Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice jasnogórskiej, po której miał miejsce akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej i odśpiewane zostało Te Deum za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

KG

Skip to content