Gmina Poczesna jest jedną z większych gmin powiatu częstochowskiego, która z każdym rokiem rozwija się coraz prężniej. Dużo działo się w Poczesnej, jeżeli chodzi o inwestycje w ostatnim roku. Na terenie gminy prowadzonych jest wiele prac służących poprawie i rozbudowie infrastruktury drogowej. O tym między innymi w poranku Radia Fiat mówił wójt Gminy Poczesna, Krzysztof Ujma.

Mieszkańcy Gminy Poczesna mają nie lada kłopot z powodu remontu przede wszystkim DK-91. Zakończył się bowiem etap prac na odcinku od Poczesnej do Kamienicy Polskiej, a rozpoczął kolejny – od Poczesnej do granic miasta Częstochowy:

– Ten etap, który był realizowany przez konsorcjum firm polskich, tam było podmiotów 5, 6, z tego co pamiętam, które podjęły się tego zadania, został ukończony, ale z różnych przyczyn, ja nie będę tu wnikał w szczegóły – opóźnił się. Kilka miesięcy przedłużyło się i firma POR, firma austriacka, która wygrała przetarg na realizację zadania od miejscowości Poczesna, z miejscowością Nowa Wieś do granicy z miastem Częstochowa. Wygrała firma POR i dopiero mogła wejść na zadanie, gdy tam m.in. to co w newralgiczny punkt skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Poczesna. Tutaj ulica Handlowa, ulica Południowa została otwarta na gotowo razem ze światłami, bo przecież to wiadomo, że gmina Poczesna jest położona po dwóch stronach i ta komunikacja do pracy, do szkoły, różnego rodzaju naszych mieszkańców, cały czas się odbywa. Nie wyobrażam sobie inaczej, musiało być to skrzyżowanie otwarte na gotowe. Są utrudnienia. My w tej chwili między innymi jeszcze taki rozwiązujemy kłopot dla mieszkańców, tutaj głównie osiedla przy ulicy Fabrycznej, aby był możliwy wyjazd z ulicy Fabrycznej we Wrzosowej w prawą stronę w kierunku Częstochowy i zjazd z trasy DK-91 jadąc w kierunku Częstochowy w ulicę i to by już dużo pomogło.

Ważnym zagadnieniem jest gminny transport zborowy, a dokładniej współpraca przy tworzeniu centrów przesiadkowych. Więcej o tym mówi Krzysztof Ujma:

– W Poczesnej takie centra przesiadkowe będą. My również o to występowaliśmy, jeżeli chodzi o powiat, jesteśmy w takim subregionie północnym. My od początku jesteśmy, dlaczego? Dlatego, że mamy własny teren. Taki teren mamy u zbiegu ulic Wolności, Bociania Górka tam ostatnio odbywały się dożynki. Piękny teren, praktycznie nasze autobusy miejskie również tam już jeżdżą. Kończymy projekt techniczny, jedno centrum przesiadkowe i drugie centrum przesiadkowe, który otrzymaliśmy od PKP, Polskie Koleje Państwowe lub wykupiliśmy, mam tutaj na myśli miejscowość Korwinów, gdzie w tej chwili jest duże zapotrzebowanie na transport kolejowy. Ale żeby korzystać z kolei, to trzeba do tego przystanku w Korwinowie dojechać. A jak się dojedzie, to trzeba gdzieś samochody zaparkować i również tam z tego projektu będziemy budować centrum przesiadkowe. Mamy zagwarantowane pieniądze, 3 miliony, prawie 500 tysięcy właśnie z tego subregionu północnego, gdzie liderem jest starostwo powiatowe. A wiemy jeszcze, że starostwo ma taką swoją rezerwę środków finansowych. Także liczymy, że jeżeli będą potrzebne, bo one są już zabukowane, można tak powiedzieć, dla poszczególnych gmin. W tym projekcie uczestniczy, oprócz gminy Poczesnej jeszcze cztery gminy, ale cieszymy się z tego i mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że to w niedługim czasie ruszy.

Jak informował wójt Krzysztof Ujma, gmina przeznacza środki również na rozwój turystyki oraz polepszanie warunków bytowych mieszkańców – zgodnie z hasłem gminy: „Tu warto mieszkać i inwestować!”.

 

Skip to content