W miniony weekend na drogach miasta Częstochowy i regionu doszło do jednego wypadku drogowego i 43 kolizji.

Szczegółowe podsumowanie działań policji przedstawia sierż. szt. Marcin Knysak, zastępca oficera prasowego częstochowskiej policji:
– W trakcie weekendu policjanci ujawnili ponad 225 wykroczeń, czego 91 wykroczeń są to wykroczenia przekroczenia prędkości. Natomiast wśród tych wykroczeń mamy trzy wykroczenia popełniane przez osoby piesze i trzy wykroczenia popełniane przez kierujących w obrębie przejść dla pieszych. Wśród tych przeprowadzonych kontroli policjanci ujawnili dwóch kierujących, którzy kierowali pojazdami pomimo braku uprawnień do kierowania pojazdem. W trakcie weekendu policjanci przeprowadzili ponad 700 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wśród tych kierujących ujawnili i wyeliminowali z ruchu 9 kierujących, którzy kierowali swoimi pojazdami będąc pod wpływem alkoholu.

– W miniony weekend na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego powstały 83 zdarzenia wymagające interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej – mówi mł. bryg. Paweł Liszaj, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:
– Pięć wyjazdów to gaszenie pożarów, natomiast 78 to miejscowe zagrożenia. Wyjazdy do miejscowych zagrożeń związane były głównie z odpompowaniem wody z zalanych posesji oraz budynków.

Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej przyjęli w trakcie minionego weekendu 124 telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców miasta. O szczegółach mówi, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Częstochowie, Artur Kucharski:
– Najwięcej zgłoszeń w ciągu ostatnich trzech dni dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego. Było to 29 zdarzeń. W ciągu minionych 3 dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 14 obserwacji, które wymagały interwencji służb. 10 zdarzeń zrealizowali strażnicy miejscy, a pozostałe 4 zdarzenia zostały przekazane do realizacji innym służbom.

W ostatni weekend ferii nie odnotowano poważniejszych incydentów. Jednak apelujemy o rozwagę nie tylko w wolnym czasie, ale także na co dzień.

PJU

Skip to content