Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza VII konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową

Nagroda, przyznawana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wyróżnia wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. Konkurs odbywa się w ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej 3 lata przed datą przesyłania formularzy konkursowych, tj. 31 sierpnia 2024 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Projekty mające na celu ochronę krajobrazu są realizowane od wielu lat w całym kraju, dlatego Generalny Dyrektor zachęca wszystkie podmioty do przesyłania zgłoszeń.

Zwycięzca będzie nominowany do IX edycji konkursu o Europejską Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

źródło: GDO

Skip to content