Konferencja poświęcona prawnej ochronie najmłodszych

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się 17 listopada br. konferencja poświęcona krajowemu planowi przeciwdziałania przestępstwom pedofilskim. Wzięli w niej udział eksperci z różnych dziedzin, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W sympozjum uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Obrady toczyły się pod hasłem: „Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie”.

– Dzisiejsza konferencja zgromadziła osoby, które łączy wspólna sprawa – dobro i ochrona dziecka, a data naszego spotkania nie jest przypadkowa. Dokładnie miesiąc temu Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu pierwszego „Krajowego planu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich” na lata 2023-2026 – zwrócił się do zebranych wiceminister Marcin Romanowski.

To właśnie on nadzorował pracę powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w 2021 r. zespołu, który plan opracowywał. W pracach nad nim uczestniczyli eksperci z różnych dziedzin, a także przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Cała strategia opracowywana była m.in. przy wsparciu i konsultacjach z UNICEF.

Plan daje kompleksowe wzmocnienie ochrony małoletnich przed przestępstwami seksualnymi i wskazuje jakie mechanizmy należy wprowadzać, by ochrona ta była jeszcze bardziej skuteczna i efektywna.

To m.in.:

– skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną;
– program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli);
– szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia;
– wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów;
– utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w Internecie;
– kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin;
– wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych;
– działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci;
– poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych;
– zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

 

 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content