Na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się wczoraj (15 listopada br.) międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Badacze z 18. ośrodków naukowych prezentują na niej wyniki tegorocznych badań prawno–porównawczych.

Konferencję zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. – Dzisiejsze spotkanie jest efektem wieloletniej współpracy między Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości a węgierskim Instytutem Prawa Porównawczego, która rozciągnęła się na wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił Marcin Romanowski.

– Wiedza, którą dzięki temu zdobyliśmy przełożyła się na wiele przełomowych rozwiązań legislacyjnych, jak choćby uchwalenie tzw. ustawy Kamilka, która zwiększyła prawną ochronę najmłodszych. Poza tym doświadczenie zdobyte podczas badań posłużyło Ministerstwu Sprawiedliwości m.in. w pracach na rzecz doskonalenia i upowszechnienia mediacji w Polsce. Chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie i wysiłek, jaki wkładacie w naukę prawa. Dzięki temu możemy żyć w coraz bardziej bezpiecznej i praworządnej Europie – dodał wiceminister.

W trakcie trzydniowych obrad (15-17 listopada) przedstawione zostaną rezultaty badawcze ośmiu zespołów, w których wzięło udział prawie 50 naukowców z ośrodków naukowych Europy Środkowej oraz Gruzji. W ramach Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej prezentowane są badania nad prawną ochroną rolników, dzieci z niepełnosprawnościami, wolnością sumienia oraz cyberprzestępczością. Natomiast zespoły naukowe z Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Ukrainy przedstawią wyniki studiów nad praworządnością, reformą sądownictwa administracyjnego, efektywnością wymiaru sprawiedliwości i procesem legislacyjnym dotyczącym zmiany konstytucji.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content