Minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka, podczas briefingu prasowego, poinformowała o podejmowanych działaniach. Dotyczą one dialogu z rolnikami i potrzeby rozwiązań systemowych pojawiających się problemów, opublikowanej listy importerów zboża z Ukrainy, programu „Energia dla wsi” oraz dopłat do paliwa rolniczego.

Lista importerów zboża z Ukrainy
– Listy importerów zboża z Ukrainy ujawniłam ze względu na ważny interes społeczny. Są to listy, którymi dysponowały nasze inspekcje. Kształt listy wynika z opinii prawnych dotyczących tego, które informacje mogą zostać ujawnione opinii publicznej – podkreśliła szefowa resortu rolnictwa.

Minister Gembicka poinformowała ponadto o wystąpieniu do Krajowej Administracji Skarbowej z pismem o przekazanie listy, którą dysponuje ta instytucja, aby ją upublicznić. Podkreśliła, że w przypadku odmowy, ze względu na tajemnicą celno-skarbową, przygotuje stosowny projekt ustawy, która na to pozwoli wyjątkowych przypadkach.

Ustalenia z rolnikami
– Zgodnie z tymi ustaleniami przygotowany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kredytów płynnościowych. Został on już przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – poinformowała minister Anna Gembicka.

– Ta pomoc musi być jeszcze notyfikowana przez Komisję Europejską – dodała minister.

Szefowa resortu rolnictwa poinformowała również o przekazaniu do KPRM projektu ustawy w sprawie rekompensat za szkody wyrządzone przez ptaki.

– To jest dobry projekt ustawy, oczekiwany przez rolników – podkreśliła minister.

Program „Energia dla wsi”
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka poinformowała ponadto o swoich wczorajszych rozmowach z minister klimatu i środowiska Anną Łukaszewską-Trzeciakowską w sprawie zwiększenia środków w ramach programu „Energia dla wsi”.

– To jest program, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem i chcemy, aby środki zostały zwiększone z 1 do 3 mld złotych – podkreśliła minister Anna Gembicka.

Jak wyjaśniła, te środki mogą być przeznaczone m.in. na biogazownie i fotowoltaikę z magazynami energii.

Dopłaty do paliwa rolniczego
Minister Anna Gembicka przekazała również informację o wystąpieniu do dyrekcji ds. konkurencji Unii Europejskiej w sprawie możliwości przedłużenia dopłat do paliwa rolniczego w wysokości 2 zł – takich, jak obecnie.

Potrzeba rozwiązań systemowych
– W poniedziałek spotkam się z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych, z którymi chcę porozmawiać o rozwiązaniach systemowych – poinformowała minister Anna Gembicka.

– Potrzebujemy zmian systemowych – podkreśliła szefowa resortu rolnictwa, wskazując że są one potrzebne, aby móc rozwiązywać pojawiające się problemy.

Minister Gembicka zwróciła też uwagę, że jest to potrzebne w związku z rosnącą konkurencją ze strony Ukrainy.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content