Minister Edukacji i Nauki skierował do kancelarii premiera projekt ustawy, który odnosi się do wolności akademickiej. Podczas konferencji prasowej szef MEiN poinformował między innymi, że kwestie światopoglądowe nie będą mogły być podstawą wydania odmowy udzielenia zgody na zorganizowanie wydarzenia przez rektora uczelni.

– Skierowałem dzisiaj do pana premiera projekt ustawy, żeby na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów właśnie ten projekt był rozpatrywany, przyjęty i skierowany do parlamentu – powiedział podczas konferencji prasowej minister Krzysztof Szczucki.

Projekt odnosi się do wolności akademickiej i naukowej. – W ostatnim czasie spotykamy się niestety z takimi zjawiskami w różnych placówkach, na różnych uniwersytetach, uczelniach wyższych, w szkołach, kiedy to z różnych powodów odmawia się lub odwołuje się określone wydarzenia naukowe lub zmienia się program wydarzeń naukowych pod wpływem krytyki, która nie ma podstaw naukowych, a jedynie światopoglądowe – powiedział szef MEiN.

– Projekt ustawy ma pomóc wspólnocie uniwersyteckiej i rektorowi w tym, aby nie dochodziło do naruszania owych wolności, żeby uniwersytet był świątynią wolności słowa, swobody wymiany poglądów i dyskusji – dodał minister Krzysztof Szczucki.

Szef MEiN wskazał, że proponowane przepisy zakładają wprowadzenie szerszego katalogu wartości podstawy systemu, gwarancje swobodnego wyrażania poglądów podczas wydarzeń o charakterze akademickim oraz utworzenie dwóch specjalnych komisji odwoławczych – uczelnianej i komisji działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Skip to content