Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów dotyczących franczyzy

Regulację procesu zawierania umowy, przebiegu współpracy i warunków jej rozwiązania, a także dokładne określenie zasad stosowania weksli przewiduje projekt nowych przepisów franczyzy, który zaprezentował na piątkowej (8 grudnia br.) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Marcin Warchoł.

– Wolny rynek, to nie wolna amerykanka, musi być oparty na zasadach, które zapewniają jawności i przejrzystość. Opracowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o franczyzie gwarantuje jasne i równe zasady prowadzenia tego typu biznesów. To proobywatelski, proprzedsiębiorczy projekt – podkreślił minister Marcin Warchoł.

Projekt przepisów dotyczących franczyzy, który opracował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na piątkowym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów.

– Franczyza to nie pańszczyzna. Winna gwarantować równość praw i franczyzodawcom, i franczyzobiorcom. Niestety, dotychczas tak nie było – przyznał dyrektor Marcin Sławecki, szef zespołu opracowującego projekt ustawy. – Zaproponowane przez nas zmiany prawne będą chronić małych i średnich przedsiębiorców, gwarantując im bezpieczeństwo – dodał.

Propozycja przepisów, konsultowana z organizacjami przedsiębiorców i przedstawicielami środowisk naukowych, zakłada uregulowanie zasad funkcjonowania franczyzy poprzez zmianę Kodeksu cywilnego i wprowadzenie do systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej.

Jasna definicja franczyzy pozwala uniknąć dowolnych interpretacji przed sądem.
– Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno dla wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Przed jej podpisaniem franczyzobiorca otrzyma pełen zakres informacji o warunkach franczyzy. Położy to kres próbom oszukiwania i wykorzystywania franczyzobiorców – podkreślił dyrektor Sławecki.

Nowe przepisy zobowiązywałyby franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze warunki umowy, nie później niż 14 dni przed jej podpisaniem. Projektowane rozwiązania ograniczają maksymalny okres zakazu konkurencji do roku od dnia rozwiązania umowy franczyzy, regulują kwestię terminów wypowiedzenia (gwarancja terminów wypowiedzenia w umowach na czas nieokreślony) oraz obejmują zagadnienie kar umownych i weksli (w tym weksli in blanco).

Dzięki zawartym w projekcie rozwiązaniom wielkie zagraniczne sieci nie będą mogły nadużywać swoich pozycji względem drobnych przedsiębiorców. Przyczyni się to do rozwoju franczyzy jako bezpiecznej formy współpracy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content