Abp Wacław Depo: Nie jesteście sami w swoim cierpieniu

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce było w piątek 22 września kolejną stacją dekanalnych pielgrzymek chorych w archidiecezji częstochowskiej. Eucharystii sprawowanej w intencji chorych, cierpiących i osób opiekujących się nimi przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W pielgrzymce uczestniczyli wierni z dekanatów działoszyńskiego, krzepickiego, mokrskiego i praszkowskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się w kościele sanktuaryjnym, gdzie odmówiono Akt zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej, a abp Wacław Depo pobłogosławił zgromadzonych relikwiami Krzyża Świętego. Następnie procesyjnie udano się do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie sprawowana była Eucharystia w intencji osób chorych. Jak podkreślił metropolita częstochowski Kościół zawsze jest blisko cierpiących i słabych, a modlitwa z nimi i w ich intencji jest tego najlepszym wyrazem:
– Cierpienie jest wpisane w naturę człowieka, poczynając od grzechu pierworodnego. I dlatego człowiek zlekceważył ten nakaz Boży współpracy z Łaską i chciał się odwracając od Boga uczynić sam Stwórcą i panem. Dlatego to cierpienie, które weszło już na karty Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju zostało zapisane, ono nam będzie towarzyszyć do końca życia i do końca świata. Dlatego nie ma innej odpowiedzi od samego Boga idącej, jak właśnie w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Dlatego każde spojrzenie na Krzyż, tak jak śpiewamy w piosence “niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości”. I odpowiadajmy miłością na miłość, żeby nawet nasze cierpienie włączyć, żeby nie było ono ciągle z pytaniem dlaczego, ale w którą stronę i dla kogo mogę to swoje cierpienie i swój krzyż ofiarować.

Proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium ks. prał. dr Stanisław Gasiński zaznaczył, że nie ma lepszego miejsca do modlitwy za chorych i z chorymi, jak Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia:
– Kalwaria to jest jak najbardziej miejsce szczególne do takiej modlitwy, tym bardziej przez ludzi doświadczonych chorobą, starością, o pokój serca, nowe siły, przezwyciężanie tych trudności, które się piętrzą niejednokrotnie przed człowiekiem, tak jak spiętrzyły się kiedyś te trudności na kalwaryjskim wzgórzu przed Matką Najświętszą. I my z niej właśnie bierzemy przykład, wzór do naśladowania, by się nie poddawać, by patrzeć dalej, głębiej, by zawierzyć się za jej pośrednictwem Panu Bogu, na każdy następny etap swojego życia małżeńskiego, rodzinnego, społecznego.

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo zaznaczył, że cierpienie dotyka nas wszystkich na różne sposoby i doświadczamy go zarówno w kontekście historycznym, jak i czasów obecnych, i które wychodzi ze zła, a człowiek nie jest w stanie go zwalczyć bez odniesienia do Boga:
– Niewątpliwie cierpienie jest tajemnicą ludzkiego życia i nie sposób je wytłumaczyć naszym ludzkim językiem. I czyż może być uznane za pozytywne doświadczenie człowieka? Na pewno, jak zaznaczył papież Benedykt XVI w Encyklice o nadziei chrześcijańskiej, trzeba robić wszystko, aby zmniejszyć cierpienie. ale pozbyć się go z tego świata w ogóle nie jest możliwe. I to tylko dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie wyeliminować mocy zła, który jest stałym źródłem cierpienia.

Tym, który może wyeliminować moce zła jest tylko Bóg, podkreślał abp Depo. Akcentując, że nikt z cierpiących i chorych nie jest sam, a moc ich modlitwy i świadectwa cierpienia jest ogromna, metropolita częstochowski przedstawił kilka przykładów z własnej posługi kapłańskiej. Zwrócił również uwagę na fakt cierpienia i męki Pana Jezusa, jako przykład niezmierzonej Miłości:
– Kościół zaprasza nas do szczególnej modlitwy i refleksji właśnie nad tajemnicą cierpienia i choroby. Jan Paweł II odważył się powiedzieć, że cierpienie przezwyciężone miłością to jest Jezus Chrystus. I tak trzeba nam patrzeć na krzyż – cierpienie i śmierć przezwyciężone miłością, która jest potężniejsza od zła i od grzechu.

Eucharystia zakończyła się nabożeństwem i błogosławieństwem lourdzkim, którego udzielił Najświętszym Sakramentem abp Wacław Depo.
Przybyli do Sanktuarium w Praszce wierni modlili się w różnych intencjach, niektórzy w swoich własnych, inni za osoby, które nie mogły przybyć na pielgrzymkę. Modlono się o zdrowie ciała i ducha, ale też dziękowano za łaskę życia i zdrowia. Jednym z modlących się był Ryszard z Praszki:
– To jest dziękowanie Panu Bogu, Matce Bożej za dar życia. Akurat tak złożyło się, że 9 września miałem wypadek samochodowy. Uczestniczyły trzy auta. Jedna pani z córką jechała z sanktuarium z Bazyliki Licheńskiej. No i stało się, że po prostu to był wypadek. I dochodzę do siebie od 9 września i Matce Bożej dziękuję tu, na Kalwarii, szczególnie za drugie życie, które dostałem.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy pielgrzymki chorych zostali zaproszeni do sali parafialnej na chwilę rozmowy z abp. Wacławem oraz na słodki poczęstunek.

Dekanalna pielgrzymka chorych, Praszka 22.09.2023 r.

Skip to content