Dziękujmy Bogu za Waszą służbę – abp Wacław Depo do uczestników pielgrzymki Służby Więziennej

Msza św. odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej w środę 20 września była centralnym elementem 26. Pielgrzymki Służby Więziennej. Eucharystii sprawowanej w intencji funkcjonariuszy, pracowników, emerytów Służby Więziennej oraz rodzin więzienników przewodniczył abp Wacław Depo. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem na czele, kierownictwo formacji z dyrektorem generalnym Służby Więziennej gen. insp. Jackiem Kitlińskim, przedstawiciele innych służb mundurowych, władze samorządowe, a przede wszystkim liczni pracownicy Służby Więziennej z całego kraju.

Metropolita częstochowski wyraził wdzięczność wszystkim pracownikom Służby Więziennej za ich przybycie na Jasną Górę. Podkreślił jednocześnie, że właśnie tutaj, u stóp Matki Bożej ich powołanie do służby nabiera jeszcze głębszego znaczenia:
– Tutaj dopiero słowo służba oznacza nie tyle jakąś tylko posługę i to nieraz taką, którą się dzisiaj traktuje bardzo mało wartościowo, ale to jest poświęcenie przede wszystkim każdego człowieka na wzór Maryi, dlatego że ona też w służbie Bogu i człowiekowi oddała całą siebie. Dlatego to też jest znaczące, że dzisiaj ci panowie i panie, którzy stanowią wspólnoty służby więziennej, oni dzisiaj czerpią z tego serca Matki, po to żeby nie tylko wykonać swoją pracę, ale przede wszystkim pomóc odzyskiwać godność tym, którzy są osadzeni z takimi lub innymi mocnymi wyrokami. To zwieńczenie pielgrzymki, które będzie na Jasnej Górze w Bazylice Eucharystią, jest jak najbardziej tym zaczerpniętym ze źródła łaski Bożej, po to żeby później wypełnić swoje zadanie.

Bezpośrednio przed Mszą św., w Bastionie św. Barbary odbyła się uroczystość przekazania sztandarów trzem placówkom penitencjarnym. Sztandary z rąk wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, odpowiedzialnego w resorcie za sprawy więziennictwa, otrzymały: Zakład Karny w Herbach, Areszt Śledczy w Częstochowie oraz Areszt Śledczy w Bytomiu. Jak powiedział minister Woś, te sztandary to docenienie trudnej i odpowiedzialnej pracy, jaką wykonują na co dzień więziennicy:
– Dzisiaj wielkie święto więzienników, doroczna pielgrzymka i przy okazji tej pielgrzymki też wręczenie sztandarów. Dwie bardzo ważne uroczystości. I to jest niezwykle symboliczne, że tu, w duchowym sercu Polski Służba Więzienna nie tylko pielgrzymuje, ale też otrzymuje najważniejszą z chorągwi. Myślę, że to jest niezwykle istotne dla funkcjonariuszy, dla całej formacji, że te słowa, które są na sztandarze, a mianowicie Bóg Honor Ojczyzna, przyświecają i będą przyświecać funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy dbają o polskie bezpieczeństwo, którzy są trzecią co do wielkości umundurowaną formacją w Polsce, i dzięki której Polacy czują się bezpieczni. To jest wielka zasługa wszystkich służb mundurowych, ale szczególnie tych, którzy odpowiadają za wykonanie kary. Tych, bez których przecież cały system związany z prokuraturą, cały wymiar sprawiedliwości związany z sądownictwem byłby pozbawiony sensu, gdyby nie miał kto tych kar wykonywać. I tu bardzo dziękuję Służbie Więziennej za to ciężkie, codzienne zaangażowanie i dbanie o nasze bezpieczeństwo.

Z wyróżnienia, jakim było otrzymanie sztandaru cieszył się dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa. Wyjaśnił, że traktuje to jako nagrodę, ale również zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy:
– Dla jednostki jest to chwila wyjątkowa. Nadanie sztandaru nie zdarza się codziennie, zazwyczaj raz w historii funkcjonowania jednostki. Dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Częstochowie jest to ogromne wyróżnienie, także dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy, tak jak minister powiedział, w ramach praworządności i bezpieczeństwa.

W uroczystościach uczestniczył m.in. mjr Sebastian Salamucha, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Herbach. Zaznaczył on, że hasło wypisane na sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to ważna wskazówka dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej:
– Sztandar jako wyróżnienie, podsumowanie ciężkiej służby funkcjonariuszy ostatnich kilkudziesięciu lat istnienia Zakładu Karnego w Herbach. Uroczystość tę łączymy razem z wręczeniem sztandaru dla Aresztu Śledczego w Częstochowie, Aresztu Śledczego w Bytoniu, no i pielgrzymką funkcjonariuszy Służby Więziennej na Jasną Górę. Nasze przesłanie, nasze motto, słowa, którymi się kierujemy w naszej codziennej służbie, wyhaftowane na sztandarze jako przesłanie.

Po Eucharystii w Bazylice odczytany został list Biskupa Polowego kierowany do Służby Więziennej, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego.Od dnia 21 czerwca 2018 r. Służba Więzienna ma swojego patrona św. Pawła nazywanego Apostołem Narodów. Omnibus omnia factus sum (“stałem się wszystkim dla wszystkich”) te słowa św. Pawła to motto, które przyświeca więziennikom.

26. Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę, 20.09.2023 r.

Skip to content