Klasztory z Lubelszczyzny na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów

List intencyjny pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Lublinie a Zakonem Paulinów w ramach rozwoju Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Zakonu Paulinów podpisany dziś został na Jasnej Górze. Po województwie śląskim i małopolskim, województwo lubelskie, gdzie znajdują się paulińskie klasztory we Włodawie i Leśnej Podlaskiej, włącza się dzieło rozwoju strategii turystycznej i duchowej ‘szlaku paulińskiego’. Działania podyktowane są ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, a docelowo ochroną dziedzictwa europejskiego. Są też wyrazem troski o europejską spuściznę duchową, w której fundamentalne znaczenie ma dziedzictwo paulińskie.

– Całe przedsięwzięcie ma służyć ukazaniu roli Zakonu w historii Polski i społeczności lokalnych, a także prezentacji duchowości paulińskiej oraz dziedzictwa kulturowego zakonu – powiedział o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Paulinów.

– Chodzi o powiązanie duchowości z historią, z dziedzictwem i w jakiś sposób z turystyką. Tego nie możemy odłączyć, bo ludzie szukają takich miejsc wyciszenia, na te miejsca trafiają, będąc prostymi turystami, a w tym momencie stają się pielgrzymami do tych miejsc. Dlatego chodzi o to, byśmy te miejsca umieli pokazać nie tylko w sensie istnienia historycznego, całego tego ogromnego zaplecza, które w tych miejscach zostało wytworzone poprzez wieki.

‘Szlak Pauliński’ ze swoją bogatą historią i duchowością wpisuje się w potrzeby osób odwiedzających nasz region – zapewniał Zdzisław Szwed z zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

– I coraz więcej oczywiście osób też obserwujemy chciałyby w ciszy, w spokoju pomodlić się w takich miejscach, które może nie są tak mocno oblegane, które są mniej znane, żeby te swoje modlitwy, swoje intencje tam zanieść i prosić Boga o łaski.

– To okazja, by pokazać piękno wschodniej Polski – cieszył się o. Łukasz Flader, przeor i proboszcz paulińskiego klasztoru i Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej.

W centrum Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów znajduje się Jasna Góra. Hasłem Szlaku jest ‘duchowość w drodze’. Szlak, na który są zapraszani turyści, ma być uniwersalny pod względem dostępności – dostosowany zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych czy rowerzystów.

 

Źródło: Biuro Prasowe @JasnaGóraNews
MS/Radio Jasna Góra

Skip to content