“Odpowiedzialność pasterzy” – rekolekcje biskupów

Refleksja nad “Odpowiedzialnością pasterzy” towarzyszy dorocznym rekolekcjom polskich biskupów na Jasnej Górze. Bierze w nich udział niemal cały Episkopat. Dni skupienia odbywają się już tradycyjnie na zakończenie roku liturgicznego, przed niedzielą Chrystusa Króla.

– To jest szczególnie ważny moment i bardzo oczekiwany. Niezmiernie się cieszę, że rekolekcje odbywają się na Jasnej Górze – powiedział biskup rzeszowski Jan Wątroba.

– To jest szczególnie ważny taki moment i bardzo oczekiwany. Po pierwsze bardzo się cieszę, że te rekolekcje odbywają się właśnie tu na Jasnej Górze, był jeden czy drugi przypadek od nieodległych historii, kiedy były w innym miejscu rekolekcje.

Dla biskupa pomocniczego lubelskiego Andrzeja Baba to dopiero trzecie rekolekcje, więc jak twierdzi “uczy się tego czasu”.

– Dla mnie to są dopiero trzecie rekolekcje, więc ja się też i uczę tego czasu, ale prawdę powiedziawszy nigdy nie miałem okazji tak długo być na Jasnej Górze przez szereg dni i to w takim właśnie swobodnym czasie modlitewnym przede wszystkim słuchania słowa Bożego. A tutaj akurat u Matki to jest ważne to zasłuchanie. Ona wypełniła swoją misję przede wszystkim dlatego, że była właśnie posłuszna Słowu Bożemu, więc trudno lepsze miejsce w przyjmowaniu Słowa Bożego i projektowaniu swojego życia w taki sposób, żeby było wypełnieniem tego Słowa, niż właśnie tutaj pod Jej opieką.

Nauki głosi jezuita ks. prof. Henryk Pietras, patrolog i bizantynolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie.

Każdy dzień rozpoczynają Eucharystią, a kończą Apelem Jasnogórskim. W ciągu dnia zaplanowana jest też modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Lekturą duchową jest tekst Orygenesa “O modlitwie”. Czwartek będzie dniem pokuty i pojednania. Rekolekcje zakończą się w piątek Mszą św. za zmarłych członków Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło: adm/Radio Jasna Góra
Źródło fot.: Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Skip to content