Naszym największym, ale i najbardziej kruchym skarbem jest ludzkie braterstwo, oparte na naszym wspólnym Bożym dziecięctwie. Nikt nie może ocalić się sam! – przypomniał na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Delegat Episkopatu Polski ds. Stowarzyszenia Żywy Różaniec przewodniczył Mszy św. będącej Sumą odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej.

Abp Wacław Depo bardzo raduje się ze swojego uczestnictwa w tym wyjątkowym odpuście, bo pokrywającym się z 55. rocznicą założenia wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej: – Bardzo sie cieszę, że jestem współuczestnikiem tej Eucharystii. To już więcej, niż złota rocznica, bo to jubileusz 55-lecia. To przypomnienie, że Kościół jest rodziną i to z woli Chrystusa. W tym Kościele jednak jest nie tylko Chrystus, który obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata, bo jest też Matka, którą dał nam z wysokości krzyża. Dlatego każda tajemnica różańca jest rozważaniem i rozmową z Maryją o Jezusie. Różaniec pulsuje życiem i tego życzę uczestnikom tej pielgrzymki.

Oo. Marian Waligóra, dyrektor JRR gorąco zachęcał do okazywania wdzięczności Bogu za łaskę różańcowego powołania, bez której historia tak zasłużonej dla świadectwa Ewangelii wspólnoty, mogłaby zakończyć się już dawno temu: – W tej wspólnocie rekolekcyjnej, ale też odpustowej dziękujemy za dar różańca, ale też za to, że tak wiele osób włącza się w tę modlitwę, duchowo łącząc się z Jasną Górą. Ta wspólnota to nie tylko z obowiązania, ale też i dar modlitwy za tych, którzy ją tworzą. I w tym jubileuszu 55-lecia chcemy za to wszystko podziękować, co dzieje się przez Różaniec, również i przez tą naszą codzienną, skromną modlitwę i posługę.

Uroczystą Eucharystię na Szczycie Jasnogórskim poprzedzał w poprzednich dniach szereg rekolekcji, pod zbiorczą nazwą „O to ja, służebnica Pańska”, które prowadził oo. Dariusz Laskowski: – Kończymy rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Tegoroczne hasło brzmiało “Oto ja służebnica Pańska”, słowa, które usłyszała Maria, dzięki którym mamy Jezusa na ziemi. Bo gdyby nie było słów, nie byłoby Eucharystii. I tak sobie myślę, idąc zawsze do ołtarza, czy sprawiający Eucharystię, że Maria jest tą matką Kościoła dla nas. I dzięki niej mamy Eucharystię, mamy Jezusa, dlatego możemy teraz zakończyć całe te rekolekcje dziękczynieniem właśnie za te słowa Maryi.

Jak zauważa paulin, różaniec można określić mianem modlitwy dziękczynnej wobec Maryi, za całe jej poświęcenie i rolę, jaką odegrała w przybyciu Mesjasza: – Modliliśmy się przed chwilą na różańcu, dziękując za wielkie rzeczy, które Bóg uczynił przez nią dla nas. I za to, że możemy się modlić, że możemy trwać przy Maryi. Pozdrowienia anielskie powtarzaliśmy wiele razy w czasie tych rekolekcji, bo codziennie był uroczysty różaniec czy procesy różańcowe. Bo chcemy mieć udział w tym dziele zbawienia, dlatego Bogu dzięki za te słowa.

Podczas homilii, wygłoszonej przez abp. Depo, metropolita zaznaczył, że różaniec może być świetnym sposobem na pogłębianie swojej relacji z Bogiem. Jednak modlitwa powinna być każdego dnia różna od poprzednich, doskonalsza i szczersza: – Nie należy wciąż wierzyć tak samo. Codziennie trzeba wierzyć inaczej i mądrzej. I codziennie należy zmierzać do Boga inną drogą. Do kogo się modlisz, mój Synu? Do Boga czy do swojego pragnienia? Módl się do Boga, mój Synu. Chociaż zanim Go poprosisz, On już pierw wie, czego potrzebujesz. Wprawdzie twoje słowa są zbędne, ale one muszą być żarliwym potwierdzeniem twoich głębokich tęsknot i pragnień. Niebo potrzebuje potwierdzenia Twoich pragnień!

Duchowny przywołał również słowa Świętego Pawła Apostoła, które kładą szczególny nacisk na rodzaj i podejście człowieka w relacji z Bogiem podczas modlitwy. Nie należy podchodzić do Bożego wsparcia na zasadzie barteru: – Miejscie te same dążenia w Chrystusie, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Dość już mamy podziałów pomiędzy nami, zarówno w Ojczyźnie, jak i w Kościele. Dlatego przychodzimy tutaj do Matki niezawodnej nadziei, do Matki, która jest obronnicą w Duchu Świętym, żebyśmy umieli dziękować Bogu za nasze dobre wybory, a strzegli granic pomiędzy prawdą a kłamstwem.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa, to modlitewna wspólnota, która powstała w 1968 roku, w okresie odnowy religijnej narodu polskiego, w trakcie obchodów Tysiąclecia Chrztu Państwa Polskiego. Jej założycielem był śp. oo. Bronisław Matyszczak, a błogosławieństwa pasterskiego udzielił w 1970 roku bł. Kardynał Stefan Wyszyński. Celami wspólnoty są m.in. Odwiedzanie chorych i cierpiących, współpraca w apostolstwie różańcowym z duszpasterzami parafii czy modlitwa różańcowa w intencji Ojca św., biskupów, księży oraz całość Kościoła.

Całość homilii abp Wacława Depo jest dostępna na stronie internetowej Radia Fiat.

 

Odpust Matki Bożej Różańcowej, Jasna Góra 01.10.2023

Skip to content