Wspólne korzenie – młodzież z Litwy na Jasnej Górze

W ramach projektu ,,Z biało-czerwoną w powiecie częstochowskim” na Jasną Górę przybyła młodzież z Litwy. To Polacy z rejonu Soleczniki. Grupa podąża śladami Powstania Styczniowego i weźmie udział w uroczystościach ku czci Królowej Polski – 3 maja w Sanktuarium Matki Bożej.

– Jesteśmy Polakami, mimo że mieszkamy na Litwie, chodzimy do polskiego gimnazjum, uczymy się narodowego języka, a także uczestniczymy w Mszach św. w języku polskim i pielęgnujemy narodowe tradycje — powiedziała Paulina. Dodała, że o Polsce opowiadają jej rodzice i dziadkowie, ale też dużo o swoich korzeniach uczy się będąc w harcerstwie czy wspólnotach parafialnych.

Ewelina dodała, że Jasna Góra jest dla niej miejscem świętym, a Polska najpiękniejszym krajem, jaki widziała.

Daniel przyznał, że dzięki projektowi poznaje Częstochowę i jej historię. – Pielęgnowanie polskich tradycji i poznawanie historii jest dla mnie bardzo ważne i choć mieszkam na Litwie, to chciałem poznać swoje korzenie. Bardzo ważne są dla mnie święta maryjne, dlatego też tutaj jestem — podkreślił.

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami Powstania Styczniowego, którego 150-rocznicę przeżywamy, szacunku dla przodków i historii, którą tworzyli, poczucia dumy wobec ich dokonań, a także przypomnienie wiedzy o narodowych symbolach i pielęgnowanie polskiej historii, tradycji, wiary i kultury.

– Jest nam bardzo droga flaga biało-czerwona, nasze barwy narodowe, dlatego chcemy przeżywać te święta razem i przekazywać ideę wspólnego świętowania Polaków również na Wileńszczyznę. Tworzyliśmy kokardy biało-czerwone, by na 3 maja wejść z mieszkańcami powiatu częstochowskiego na Jasną Górę, żeby oddać wszystko Matce Bożej — powiedziała Alicja Janowska, dyrektor delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Grupa młodzieży to Polacy z rejonu Soleczniki. Są oni kolejnym pokoleniem dawnych obywateli polskich, którzy pozostali za wschodnią granicą skutek podziałów politycznych po II wojnie światowej. Miasto zamieszkuje obecnie ponad 30 tys. Polaków, co stanowi ok. 80% jego ludności.

Maria Bareła @JasnaGóraNews

Skip to content