DK91 – stan przygotowań i realizacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach sukcesywnie realizuje przebudowę dawnej „gierkówki” w województwie śląskim. Do 2027 roku chce zmodernizować ponad 40 km tej trasy w województwie. Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego odcinka, a na kolejnych blisko 15 km prowadzone są prace.

W lipcu br. podpisano umowy na przebudowę odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice umowę podpisano 29 września 2021 r. oraz 19 stycznia 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie prawie 310 mln zł.
Kolejnym przebudowywanym odcinkiem będzie Zawada – Siedlec Duży o długości 5,5 km. Na ogłoszone w lutym postępowanie przetargowe wpłynęło siedem ofert. Trwa ich weryfikacja pod kątem formalnym i merytorycznym. GDDKiA przewiduje, że rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi jeszcze w tym roku. Dla pozostałych trzech odcinków o długości około 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa.

Przebudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne
Zakres prac na DK91 obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz urządzeń ochrony środowiska takich jak przepusty, rowy przydrożne, płotki herpetologiczne i osadniki zawiesin. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych. Budując ekrany akustyczne oraz stosując cichą nawierzchnię obniża się poziom hałasu przy elewacjach budynków nawet o ponad 14 dB jak wynika z prognoz projektantów. Dzięki tym działaniom uzyskana zostanie poprawa bezpieczeństwa, warunków komunikacyjnych i mieszkaniowych w otoczeniu drogi. Ograniczymy też negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

W użytkowaniu

Nowa Wieś – Zawada

W tym miesiącu zakończy się realizacja tego 5-kilometrowego odcinka DK91, o wartości ponad 63 mln zł. Od 10 listopada kierowcy korzystają już z przebudowanej drogi na zasadach docelowej organizacji ruchu. Trwają prace wykończeniowe, które nie powinny powodować utrudnień w ruchu.

W realizacji

Częstochowa – Nowa Wieś

Przebudowę ponad 4,6-kilometrowego odcinka firma PORR wyceniła na ponad 95 mln zł. Termin zakończenia prac to koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy powiatu Częstochowskiego i gminy Poczesna, a jej koniec około na wysokości stacji paliw w Nowej Wsi. Wykonawca wykonał przewiązki niezbędne do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz dokonał wycinki drzew.

Siedlec Duży – Koziegłowy

Wartość umowy z firmą PORR to ponad 81 mln zł za przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest ponad 100 metrów za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec około 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach. W październiku br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Została zamknięta jezdnia w kierunku Częstochowy na odcinku 4 km pomiędzy skrzyżowaniami w Siedlcu Dużym (skrzyżowanie DK91 z ul. Jana Pawła II) i w Koziegłowach (skrzyżowanie DK91 z DW789). Na tym odcinku wykonawca rozpoczął prace związane z rozbiórką warstw bitumicznych. Ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic.

Markowice – Brudzowice

Umowę za ponad 69 mln zł na roboty dla tego ponad 5-kilometrowego odcinka podpisano 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Katowic. Prace budowlane prowadzone są na zamkniętej jezdni w kierunku Częstochowy. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 70 proc. W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, czas realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2024 r.

W przygotowaniu

Koziegłowy – Markowice

Umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości 5,3 km podpisano w marcu 2018 r. Opracowano projekt budowlany i projekt wykonawczy. W dniu 6 kwietnia br. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskano 31 sierpnia. Przewiduje się, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w I kwartale 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

Brudzowice – Siewierz

Umowę na zaprojektowanie rozbudowy odcinka na długości ok. 4,1 km podpisano w grudniu 2018 r. Trwa opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Planuje się, że zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w I kwartale 2024 r. Przewiduje się, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w III kwartale 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu decyzji ZRID i uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

Siewierz – Podwarpie

Umowa na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości ok. 7 km została zawarta w marcu 2018 r. Opracowano projekt budowlany i projekt wykonawczy. W dniu 14 marca został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskano 3 lipca. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na I kw. 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

Realizacja tych trzech zadań przypadłaby na lata 2024-2027.

źródło: GDDKiA w Katowicach

Skip to content