Lądowisko w Wierzchowisku? Mieszkańcy są na nie

W listopadzie ubiegłego roku do Urzędu Gminy w Mykanowie wpłynął wniosek o wydanie pozytywnej opinii na posiadanie lądowiska dla śmigłowców na jednej z działek w miejscowości Wierzchowisko. O zgodę zabiegał jeden z mieszkańców gminy, przedstawiający się jako reprezentant firmy produkującej asortyment dla osób z niepełnosprawnościami.

Lądowisko miałoby mieć charakter prywatny i do takich też zastosowań byłoby stworzone. Tak ważne przedsięwzięcie musiało spotkać się z opinią mieszkańców, dlatego też Urząd Gminy postanowił zorganizować konsultacje społeczne. – Te odbyły się na początku roku, a ich wynik jest niemal jednogłośny – mówił wójt Dariusz Pomada i dodał: – Konsultacje były ogłoszone zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym. Wójt lub Rada Gminy ma prawo w każdej sprawie zapytać mieszkańców o ich zdanie. Te konsultacje zostały ogłoszone poprzez wywieszenie informacji na stronie Urzędu Gminy, a mieszkańcy różną drogą mieli czas na to, aby się wypowiedzieć. Ten czas już minął. Wpływały zarówno maile, jak i bezpośrednie zgłoszenia w biurze podawczym. Obecnie konstruujemy raport, jednak według naszej wiedzy, ponad 130 opinii było negatywnych, a tylko jedna – neutralna.

Niemal jednogłośny sprzeciw mieszkańców Gminy jest podszyty obawami, głównie związanymi z bezpieczeństwem i komfortem życia.

– Mieszkańcy podnosili to, że teren jest gęsto zabudowany, głównie domami jednorodzinnymi, argumentowali też, że będzie hałas. Było wspomniane również o możliwych wyciekach oleju, zagrożeniach związanych z katastrofą lotniczą czy kurzem. Mieszkańcy skarżyli się także, że nie po to kupowali działki w tak spokojnym miejscu, aby teraz nie móc spokojnie tam mieszkać – dodał wójt Gminy Mykanów.

Biorąc pod uwagę głos mieszkańców oraz inne badane czynniki, władze gminy prawdopodobnie wydadzą negatywną opinię co do możliwości stworzenia takiego miejsca w Wierzchowisku. Lądowisko miałoby powstać na działce w niemal bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, co już na etapie konsultacji spotkało się z negatywną opinią mieszkańców.

BNO
Źródło fot.: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

Skip to content