Zakończyły się prace naprawcze nawierzchni autostrady A1 w Konopiskach

Zdeformowana nawierzchnia betonowa została zastąpiona nową z mieszanki mineralno-asfaltowej. Prace naprawcze zrealizował na swój koszt wykonawca tego odcinka A1 – firma Berger Bau. Rozpoczęto je w lipcu br., a 9 listopada usunięto utrudnienia i przywrócono docelową organizację ruchu.

Starą, betonową nawierzchnię rozebrano, wymieniono grunt podłoża i ponownie ułożono nową konstrukcję jezdni. Zbudowano dodatkowe sączki odwadniające. Na styku nawierzchni betonowej i asfaltowej wykonano szczeliny dylatacyjne.

Pilnujemy jakości inwestycji
W 2020 roku, na odcinku o długości ok. 300 m, pojawiły się nierówności nawierzchni. Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał doraźne zabiegi naprawcze. Następnie po wezwaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, przygotował program kompleksowej naprawy tego odcinka. Po zatwierdzeniu planu przez GDDKiA nadszedł czas wykonania docelowych prac. Okres gwarancyjny nawierzchni na tym fragmencie autostrady wynosi 10 lat i będzie trwał aż do maja 2029 r. Zgodnie z warunkami kontraktowymi, GDDKiA będzie dochodzić od wykonawcy wydłużenia czasu gwarancji na remontowanym odcinku o okres, w którym nie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

A1 Blachownia – Zawodzie
Wykonawcą tego odcinka autostrady A1 było konsorcjum firm: Berger Bau Polska oraz Berger Bau. Umowę na realizację zadania podpisano 31 sierpnia 2015 r. Otwarcie trasy na zasadach stałej organizacji ruchu miało miejsce 23 grudnia 2019 r. Wartość umowy na wykonanie projektu i budowę to prawie 220 mln zł. Inwestycję dofinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach budowy autostrady A1 na odc. Pyrzowice – Częstochowa.

źródło GDDKiA w Katowicach

Skip to content