Ochrona klimatu i środowiska, połączona z ideą bycia blisko ludzi i podnoszenia jakości ich życia jest głównym zadaniem Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Priorytetem jest człowiek – to w jakim otoczeniu i w jakich warunkach żyje – oraz Polska – w kontekście stworzenia innowacyjnych sektorów gospodarczych i nowych miejsc pracy. O zadaniach Ministerstwa, tych bieżących i tych na przyszłość, z minister Anną Moskwą rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Skip to content