Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXXIII Niedziela zwykła

Na XXXIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Przysłów (Prz 31,10–13.19–20.30–31), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 5,1–6), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 25,14-30). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content