Informujemy, że Komisja Europejska organizuje misję handlową do Chin. Będzie ona trwała od 21 do 26 kwietnia 2024 r. W misji weźmie udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wraz z delegacją składającą się z osiemdziesięciu, wysokich rangą przedstawicieli europejskich przedsiębiorstw i organizacji producentów z sektora rolno-spożywczego. Chęć wzięcia udziału w misji można zgłaszać do 19 grudnia 2023 r.

Cele misji
Głównym celem misji w Chinach są spotkania z właściwymi podmiotami politycznymi wysokiego szczebla, w szczególności z chińskim ministrem rolnictwa i ministrem handlu. Program obejmuje punkty związane z barierami w dostępie do chińskiego rynku oraz wdrażaniem umowy o oznaczeniach geograficznych.

Rozmowy będą również dotyczyć unijnych ambicji związanych z Zielonym Ładem i strategią „Od pola do stołu” oraz innowacji na rzecz przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo.

Oprócz wymiany politycznej, ważnym aspektem wizyty w Chinach będzie ułatwienie dostępu do rynku i kontaktów pomiędzy europejskimi a chińskimi przedsiębiorstwami działającymi w sektorze rolno-spożywczym.

Kto może uczestniczyć w misji
Przedstawiciele biznesu, którzy będą uczestniczyli w tej misji, powinni reprezentować, w szczególności, sektory mięsa, czekolady, płatków zbożowych i makaronów, wyrobów cukierniczych i piekarniczych, nabiału, win, piw i napojów spirytusowych, oliwy z oliwek i olejów roślinnych, owoców i warzyw, żywności dla niemowląt i mleka w proszku dla dzieci, produktów posiadających oznaczenie geograficzne, towarów takich jak zboża, nasiona oleiste i pasze dla zwierząt.

Do delegacji biznesowej Komisarz Janusz Wojciechowski pragnie włączyć europejskie i krajowe organizacje producentów oraz przedsiębiorstwa ze wszystkich państw członkowskich UE o dużym potencjale eksportowym, które jeszcze nie uczestniczyły w takich projektach.

Ostateczny wybór będzie oparty na równowadze produktowej i geograficznej delegacji.

Jak zgłosić się do udziału w delegacji
Zainteresowane organizacje i przedsiębiorstwa prosimy o wypełnienie online, do 19 grudnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLM_China_April_2024.

Dodatkowe informacje
W delegacji biznesowej może wziąć udział jedna osoba z danego przedsiębiorstwa/organizacji. Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć grupie, jednak w przypadku ograniczonej liczby miejsc mogą zostać wykluczeni z udziału w danym wydarzeniu.

Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Agencją Wykonawczą Komisji Europejskiej:

e-mail: REA-AGRI-EVENTS@ec.europa.eu

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content