Ruszyła pierwsza tura konkursów ofert na prowadzenie punktów świadczenia pomocy na terenie całego kraju w latach 2022-2025. Osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe, w tym ofiary przemocy domowej, nadal będą mogły korzystać z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz materialnej.

W każdym miejscu świadczenia pomocy będzie można otrzymać wsparcie polegające m.in. na pokrywaniu kosztów:
– pomocy prawnej;
– pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej;
– leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
– leczenia i rehabilitacji;
– dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie;
– dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną;
– czasowego zakwaterowania;
– związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;
– opieki nad dziećmi w żłobkach;
– szkoleń i kursów zawodowych;
– przejazdów środkami komunikacji publicznej;
– żywności (bony żywnościowe);
– zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
– wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach.

Ośrodki i punkty świadczenia pomocy powstaną w miejscowościach, w których siedzibę mają sądy rejonowe oraz sądy okręgowe. Oznacza to, że na terenie całego kraju powstanie aż 305 takich miejsc! Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, świadek oraz osoby im najbliższe będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia Funduszu Sprawiedliwości.

We wszystkich placówkach zostanie zapewniony stały dostęp do pomocy udzielanej przez specjalistów (m.in. prawników i psychologów) – od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 a 20:00, w soboty pomiędzy 7:00 a 15:00.

Poza godzinami pracy okręgowego ośrodka oraz lokalnych punktów będzie możliwość korzystania z działającej od 2019 roku ogólnopolskiej Linii Pomocy Pokrzywdzonym, za pośrednictwem której będzie można uzyskać wsparcie oraz umówić się na wizytę w dowolnej placówce na terenie całego kraju.

Organizacje zainteresowane włączeniem się w działania Funduszu Sprawiedliwości mogą składać swoje oferty za pośrednictwem aplikacji Funduszu Sprawiedliwości dostępnej pod adresem afs.ms.gov.pl

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content