Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Druga Niedziela Wielkiego Postu

Na Drugą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Rodzaju (Rdz 22,1-2.9-13.15-18), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 31b-34), i z Ewangelii św. Marka (Mk 9,2-10). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska