Częstochowa otrzymała “biały certyfikat”

Częstochowa uzyskała świadectwo efektywności energetycznej. Świadectwa, czyli tzw. “białe certyfikaty”, przyznawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za udokumentowane działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Miasto “wypracowało” świadectwo efektywności energetycznej

Czytaj dalej
Skip to content